Woda na świecie: wyzwania lokalne i globalne

Gdy obiektywnie spojrzymy na sposób w jaki traktuje się wodę pitną i ścieki w różnych krajach wyłania się przygnębiający obraz. Ciągła bezczynność doprowadziła już do powstania ogromnych problemów dla milionów ludzi. A jak wygląda przyszłość? 11-05-2021

Woda ma ogromny wpływ na zdrowie i jakość życia, na zużycie energii oraz na nasz klimat, innymi słowy, na wszystkie podstawowe problemy, które doprowadziły do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 6: "Czysta woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich".

Jako część wysiłków AVK, aby przyczynić się do tego celu, opublikowaliśmy broszurę na temat gospodarki wodnej na całym świecie. Broszura wyjaśnia, w jaki sposób obecne sposoby zarządzania wodą wpływają na obszary takie jak niedobór wody, zanieczyszczenie, zdrowie, zużycie energii
i finanse, a także jak na nasz dostęp do wody wpływa klimat, nadmierna eksploatacja, przemysł spożywczy, itp. Chcemy budować świadomość, a jednocześnie stworzyć scenę do dialogu na temat wszystkich kompetencji i rozwiązań, które dopiero czekają na wdrożenie.

Czy jesteś na bieżąco z sytuacją wody i czy jesteś gotowy, aby przyłączyć się do dialogu?

Dziś marnujemy wodę na jutro

W wielu miejscach na świecie woda jest zasobem deficytowym. Mimo to, na całym świecie marnuje się od 35% do 40% wody, którą pozyskujemy i produkujemy z różnych źródeł. Ponad jedna trzecia wyprodukowanej wody pitnej nigdy nie trafia do użytkownika końcowego:

"Straty wody są najgorsze - to marnotrawstwo często deficytowego zasobu, a także zasobów (energii, pracy i strat infrastrukturalnych) zużytych do wydobycia wody." - Bjørn Kaare Jensen, VC, Duńskie Forum Wodne, Prezydent, Europejskie Stowarzyszenie Wodne.

Woda złej jakości kosztuje każdego roku miliony istnień ludzkich i jest ogromnym obciążeniem dla służby zdrowia. Osiągnięcie celów związanych z zapewnieniem odpowiedniej wody pitnej i warunków sanitarnych może przynieść 10% oszczędności w opiece zdrowotnej na całym świecie.

Zużywamy dużo energii bez powodu

Ponieważ 35-40% wody jest tracone oznacza to, że jedna trzecia energii wykorzystywanej do produkcji i dystrybucji wody jest również marnowana. Globalny przemysł wodny zużywa około
120 ton oleju ekwiwalentnego każdego roku - co odpowiada mniej więcej łącznemu zużyciu energii
w Australii.

"Możemy wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe w UE z dnia na dzień, jeśli wdrożymy wiedzę
i technologię, którymi dysponujemy dzisiaj." - Lars Schrøder, dyrektor, Århus Vand.

...a to tylko stan obecny.

Gdzie będziemy za 10 lat? Podobnie jak w przypadku wielu populacji na całym świecie obecny problem niedoboru wody będzie narastał wykładniczo w nadchodzących dekadach. "Mamy do czynienia z deficytem podaży i popytu. Populacje rosną i dorastają. Standard życia wzrasta." - Dr. Kalanithy Vairavamoorthy, Dyrektor Wykonawczy, IWA.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz własny egzemplarz broszury (PDF).