Przyszłość z większą ilością “zielonej” energii

Branża przemysłowa posiada wiedzę na temat zaawansowanych technologii produkcji energii odnawialnej. Dlatego musimy skoncentrować się na wykorzystaniu tego ogromnego potencjału, np. dzięki zastosowaniu technologii „power-to-x”, która przekształca energię w wodór, który jest natychmiast używany lub przechowywany do późniejszego wykorzystania. 21-05-2020

Zastosowanie „zielonego” wodoru

Wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii można wykorzystać na kilka sposobów, stosując różne technologie „power-to-x” np. wprowadzając wodór do sieci gazowej, wypierając część gazu ziemnego (power-to-gas) lub poprzez proces przemiany mieszaniny w metan, przekształcając CO2 i wodór w metan (power-to-metan). Źródło CO2 dla tego procesu może być wytwarzane z bioodpadów powstających w biogazowniach lub oczyszczalniach ścieków, a metan może być aplikowany do sieci gazu ziemnego, zastępując kopalny gaz ziemny (power-to-gas). Produkcja metanolu lub amoniaku może być stosowana w paliwach, które używa się powszechnie w samochodach i na statkach, a paliwa syntetyczne mogą być stosowane w silnikach odrzutowych (power-to-liquid).

Jaki jest udział AVK?

Możliwość przekształcenia istniejących sieci gazu ziemnego w sieci wodorowe jest obecnie badana np. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii. AVK aktywnie uczestniczy w projektach polegających na testowaniu dystrybucji wodoru, dostarczając zasuwy i ograniczniki przepływu.