Czas na działanie

Woda jest podstawą wszelkiego życia. Jednak patrząc obiektywnie na to w jaki sposób woda pitna i ścieki są traktowane w różnych krajach, wyłania się przygnębiający i przerażający obraz. Niedobór wody i odprowadzanie ścieków stwarzają ogromne problemy na całym świecie. Obecna sytuacja jest nie do utrzymania zarówno dla milionów ludzi dzisiaj, dla przyszłych pokoleń, jak i dla Ziemi, którą wszyscy dzielimy. 19-05-2021

Niestety, faktem jest, że sytuacja tylko się pogarsza.  Czynniki będą się nieuchronnie kumulować i zaostrzać problem w kolejnych latach. Tak naprawdę każdego dnia tylko potęgujemy problemy i wyzwania, ponieważ robimy o wiele za mało na całym świecie.

Coś MUSI być zrobione. Spojrzenie na dane i wiedzę WHO, UNESCO, IEA, IWA i innych wiarygodnych źródeł maluje ponury obraz świata, w którym zasoby nie są traktowane z szacunkiem. Różnorodne konsekwencje są przerażające, a każdy dzień bezczynności tylko pogarsza sytuację.

Jest jednak małe światełko w ciemności - możemy mieć znaczący wpływ na postęp i rozwiązywanie problemów. Już teraz posiadamy wiedzę, know-how, technologie i produkty, które jutro mogą zacząć robić różnicę, mogą zacząć zmniejszać problemy i mogą zacząć zapewniać lepsze życie wielu ludziom. Dokumentuje to wiele indywidualnych projektów.

W imieniu całego świata możemy się cieszyć, że wzrasta uwaga polityczna na wyzwania związane z wodą i wzrasta polityczne zrozumienie, że konieczne jest podjęcie działań. Musimy docenić zwiększoną uwagę poświęconą celom zrównoważonego rozwoju ONZ. Kolejnym krokiem we właściwym kierunku jest zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej na szczeblu europejskim.

Zaopatrzenie w wodę i sposób, w jaki jest ono zorganizowane, wpływa na cały szereg podstawowych aspektów naszego życia. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument pomoże w przekazaniu wiedzy i zrozumieniu wzajemnie powiązanych wymiarów wyzwań związanych z wodą. A także, miejmy nadzieję, lepszego zrozumienia, że coś MUSI być zrobione.

Niels Aage Kjær

Właściciel

Dyrektor Generalny AVK Group