AVK International A / S posiada certyfikat ISO 45001 dla systemów zarządzania BHP

Podczas trzydniowego audytu przeprowadzonego przez Det Norske Veritas GL na początku marca 2020 r. AVK International A / S z powodzeniem poradziła sobie z przejściem z OHSAS 18001 na ISO 45001. Wynik audytu został osiągnięty bez jakiejkolwiek niezgodności. 03-06-2020

Każdy pracownik AVK jest zmotywowany i zaangażowany w identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w sposobie prowadzenia naszej działalności. Koncentrujemy się nie tylko na działaniach i procesach w naszych firmach produkcyjnych, ale także na postępowaniu i modelach biznesowych naszych dostawców.

W naszej produkcji korzystamy z nowoczesnych urządzeń oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Dbamy o środowisko i trwałe rozwiązania oraz jesteśmy dumni z otrzymania kilku certyfikatów:

• ISO 9001 - Zarządzanie jakością

• ISO 29001 - Zarządzanie jakością w przemyśle naftowym i gazowym

• ISO 14001 - Zarządzanie środowiskiem

• ISO 45001 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy