Dajemy trwałe rozwiązania klasy premium

Przed zrzutem ścieków (do strumienia, potoku, rzeki lub morza) należy się upewnić, że poziomy szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych norm i są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bardzo istotnym procesem jest efektywne oczyszczanie ścieków. W krajach Unii Europejskiej każda oczyszczalnia ścieków jest zobowiązana do pobierania próbek zrzuconych ścieków nawet do 5 razy dziennie w celu dokumentowania zawartości szkodliwych substancji w odprowadzanych ściekach. W przypadku przekroczenia wartości zrzutu, przedsiębiorstwo odprowadzające ścieki jest zobowiązane do zapłaty kary pieniężnej. Oczywiście zwiększa to motywację do efektywnego oczyszczania ścieków w celu spełnienia wymogów UE w zakresie odprowadzania ścieków.

 AVK posiada szeroką gamę armatury: zasuwy klinowe, przepustnice, zasuwy nożowe, zastawki, zawory zwrotne, łączniki kielichowe i kielichowo-kołnierzowe oraz akcesoria.