Dajemy trwałe rozwiązania klasy premium

Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych odprowadzane są zazwyczaj poprzez grawitacyjną sieć kanalizacyjną. Doprowadzane są do przepompowni ścieków, skąd są przesyłane do oczyszczalni.

Woda deszczowa jest zbierana w kanałach i kierowana albo bezpośrednio do pompowni, albo do zbiorników na wodę deszczową, gdzie w późniejszym etapie jest mieszana ze ściekami. Ponieważ ilość wody deszczowej jest nieprzewidywalna, konieczne może być jej magazynowanie w zbiornikach na terenach przyległych, albo w zbiornikach burzowych wewnątrz oczyszczalni ścieków. W ten sposób łatwiej jest kontrolować przepływ wody deszczowej. Jest ona mieszana ze ściekami, gdy oczyszczalnia ma odpowidznią wydajność do jej czyszczenia.

Jednak w wielu rejonach woda deszczowa i ścieki są oddzielone od siebie, doprowadzane do oczyszczalni ścieków osobnymi rurociągami.

Do odprowadzania ścieków AVK oferuje zasuwy klinowe, zawory zwrotne, zasuwy nożowe, zawory powietrzne, zasuwy przyłączeniowe, opaski, obejmy i akcesoria.