Zrównoważony rozwój

Misją Grupy AVK jest projektowanie, produkcja i dostarczanie na rynek produktów wysokiej jakości o długotrwałej wytrzymałości. Nasze wyroby stanowią kluczowy element infrastruktury krytycznej, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, dostarczania energii oraz innych zastosowań przemysłowych, które wspólnie wspierają zrównoważony rozwój, zdrowie społeczeństwa i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Dla AVK zrównoważony rozwój i stabilna gospodarka są nierozłączne. Redukcja strat wody przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, chroniąc tym samym jeden z naszych najważniejszych zasobów i generując oszczędności finansowe. Nasze rozwiązania wysokiej jakości ograniczają negatywny wpływ na środowisko związany z wykopami, naprawami czy wymianą.
W rezultacie, nasze działania biznesowe odpowiadają na potrzeby odpowiedzialności społecznej i ekologicznej świadomości.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) wyznacza kierunek dla globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uznają one, że rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy są wzajemnie powiązane i że osiągnięcie długotrwałych efektów wymaga zintegrowanych, globalnych działań.

 

 

UN SDG 6
Portfolio produktów naszej jednostki biznesowej AVK Water jest bezpośrednim uzupełnieniem 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który dąży do zapewnienia dostępu do czystej wody i sanitariatów oraz ich zrównoważonego zarządzania. Nasze rozwiązania zaworowe przyczyniają się do niezawodnego, trwałego i stabilnego zarządzania zasobami wodnymi, co pomaga zmniejszyć straty wody i zużycie energii.
Produkty AVK są także wykorzystywane w procesach odpowiedzialnego postępowania ze ściekami, co zapobiega ryzyku dla środowiska i zdrowia, oraz w procesach wykorzystujących energię zawartą w ściekach.

UN SDG 9
Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 9 koncentruje się na rozwoju niezawodnej infrastruktury, promowaniu zrównoważonego przemysłu oraz inwestycjach w badania naukowe i innowacje. Wszystkie trzy jednostki biznesowe AVK przyczyniają się do osiągnięcia tego celu poprzez projektowanie i produkcję innowacyjnych produktów, z których niektóre są stosowane w inicjatywach recyklingowych oraz w rozwiązaniach energetycznych, wodnych i infrastrukturalnych.

UN SDG 17
Zrównoważona transformacja jest jednym z największych wyzwań w zarządzaniu zmianą, przed którymi stoją instytucje publiczne i prywatne. Dlatego Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 17, dotyczący partnerstw na rzecz celów, jest kluczowy dla sukcesu pozostałych celów SDG. Współpracujemy z partnerami z różnych sektorów, rządami, władzami lokalnymi, społecznością obywatelską i środowiskiem akademickim. W ostatnich latach szczególnie skupiliśmy się na partnerstwach w sektorze wodnym, co wspiera realizację Celu nr 6.

Więcej: Zarządzanie wodą nieprzynoszącą dochodu

Wysoki poziom wody nieprzynoszącej dochodu na świecie powoduje, że co sekundę marnują się cenne zasoby. Jest to wyzwanie globalne i ma szkodliwy wpływ zarówno na kondycję wodociągów, jak i środowisko. Czytaj więcej...