Zrównoważony rozwój

AVK Group uznaje zrównoważony rozwój za czynnik o kluczowym znaczeniu. Dzięki jasnej polityce realizowanej na całym świecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokonać zmian w tym obszarze.

Nasza produkcja

W naszej produkcji korzystamy z nowoczesnych zakładów produkcyjnych oraz bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Dbamy o środowisko naturalne i zrównoważone rozwiązania, jesteśmy dumni z uzyskania kilku certyfikatów;

ISO 9001 - zarządzanie jakością 
ISO / TS 29001 - zarządzanie jakością w przemyśle naftowym i gazowym
ISO 14001 - zarządzanie środowiskowe
ISO 45001 - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Powyższe certyfikaty dowodzą naszej wiarygodności jako światowych liderów w zakresie tworzenia zrównoważonych rozwiązań na całym świecie. Rozwiązania, które są zawsze tworzone w przyzwoitym, bezpiecznym i chronionym środowisku pracy. 

Grupa AVK wyznaczyła bardzo surowe cele dla swoich firm produkcyjnych w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody. W związku z tym wszystkie firmy AVK dokładają wszelkich starań, aby zmniejszyć zużycie, gdzie tylko mogą. 

Każdy pracownik AVK jest zmotywowany i zaangażowany w identyfikację obszarów wymagających poprawy w sposobie prowadzenia działalności z korzyścią dla środowiska. Nie koncentrujemy się wyłącznie na działaniach i procesach w naszych firmach produkcyjnych, ale także na zachowaniu i modelach biznesowych naszych dostawców.

Odpowiedzialni partnerzy biznesowi

AVK obiecuje jakość na każdym etapie procesu współpracy. Obejmuje to również przejrzysty i zrównoważony łańcuch dostaw - nie tylko obejmujący naszą własną pracę, ale również pracę wykonywaną przez sieć dostawców Grupy AVK.

Grupa AVK zgodziła się przestrzegać standardów, które nasi dostawcy muszą spełnić, aby zostać certyfikowanym dostawcą Grupy. W świecie zintensywikowanej globalizacji i wynikającej z niej rosnącej liczby relacji biznesowych pomiędzy krajami i kulturami, dla Grupy AVK kluczowe znaczenie ma osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Chcemy pokazać i zapewnić naszych klientów, że współpracujemy z odpowiedzialnymi partnerami, którzy przestrzegają tych samych standardów, co my. Dlatego współpracujemy tylko z partnerami o wysokich standardach etycznych. Partnerzy, którzy czują się również mocno zaangażowani w przestrzeganie międzynarodowego prawodawstwa w dziedzinie pracy. W AVK szczególnie szanujemy wszystkie ograniczenia dotyczące pracy dzieci w całym łańcuchu dostaw i nie akceptujemy żadnej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, i zawodu. 

Globalne zasady

Globalna obecność wymaga wysokich standardów etycznych. Dlatego też w całej naszej organizacji i we wszystkich naszych działaniach uznajemy zatem zasady określone w dokumencie ONZ Global Compact, który jest zbiorem podstawowych wartości w następujących obszarach:

Prawa człowieka

Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; i

Zasada 2: Upewnić się, że nie mają one związku z naruszeniami praw człowieka.

Standardy pracy

Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych; 

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej;

Zasada 5: Skuteczne zniesienie pracy dzieci; i

Zasada 6: Eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i zawodu.

Środowisko naturalne 

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać rewencyjne podejście do wyzwań środowiskowych;

Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie większej odpowiedzialności środowiskowej; oraz

Zasada 9: Wspieranie rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska

Przeciwdziałanie korupcji 

Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i przekupstwu.

AVK dostrzega znaczenie zrównoważonego rozwoju, a powyższe pokazuje, że jako światowi liderzy jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o tworzenie zrównoważonych rozwiązań na całym świecie. Ale czy jako przeciętny człowiek możesz mieć wpływ na takie ważne tematy jak ten? A jeśli tak, to jak? Nawet jeśli jesteś trochę leniwy? To jest "Przewodnik leniwego człowieka do ratowania świata".
 

Pobierz

Odpowiedzialnośći społeczna AVK

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, w celu ulepszenia naszej strony internetowej i optymalnej obsługi klienta. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas i osoby trzecie plików cookie, jak opisano w naszej polityce prywatności i plików cookie.
Cookies