Zrównoważony rozwój

AVK Group uznaje zrównoważony rozwój za czynnik o kluczowym znaczeniu. Dzięki jasnej polityce realizowanej na całym świecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokonać zmian w tym obszarze.

W przypadku AVK zrównoważony rozwój i solidna ekonomia idą w parze. Redukcja utraty wody aktywnie pomaga zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i chroni jeden z naszych najcenniejszych zasobów, a jednocześnie oszczędza pieniądze. Nasze wysokiej jakości rozwiązania minimalizują wpływ na środowisko powodowany przez wykopy, naprawy lub wymianę. Gwarantuje to, że Twoja firma jest oparta na trwałych podstawach spełniających wymogi odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej.

W każdej części świata istnieje potrzeba jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów. Czysta woda pitna wolna od szkodliwych bakterii, a także bezpieczne i wydajne oczyszczanie ścieków to tylko niektóre z korzyści, z których zapraszamy do korzystania z produktów AVK.

Aktywnie wspieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ


ONZ przyjęła 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), których celem jest poprowadzenie świata w bardziej zrównoważonym kierunku. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów zrównoważonego rozwoju, odwiedź oficjalną witrynę SDG.
 
Nasze rozwiązania przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zapewniając czystą wodę i warunki sanitarne, ograniczając marnotrawstwo wody, zużycie energii elektrycznej i emisje CO2 oraz przekształcając ścieki w przystępną cenowo i czystą energię. Konstrukcja naszych zasuw jest nie tylko zoptymalizowana pod kątem zapewnienia długiej trwałości i 100% szczelności; oferuje również niski moment obrotowy, co pozwala na zastosowanie ekonomicznych napędów elektromechanicznych.

 AVK nawiązała współpracę z innymi wiodącymi duńskimi firmami, której celem jest dzielenie się wiedzą w zakresie technologii wodnych i oferowanie wspólnych rozwiązań dla bardziej zrównoważonego świata. Ponadto, aby pomóc wdrożyć znane i sprawdzone technologie, założyliśmy i prowadzimy letnią szkołę, która działa pod nazwą „Kurs zaawansowanego zarządzania cyklem wodnym”. Dysponując najnowszą wiedzą, koncentrujemy się na uzyskaniu najbardziej wydajnych procesów zaopatrzenia i oczyszczania. 

Globalne zasady

Globalna obecność wymaga wysokich standardów etycznych. Dlatego też w całej naszej organizacji i we wszystkich naszych działaniach uznajemy zatem zasady określone w dokumencie ONZ Global Compact, który jest zbiorem podstawowych wartości w następujących obszarach:

Prawa człowieka

Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; 

Zasada 2: Upewnić się, że nie mają one związku z naruszeniami praw człowieka.

Standardy pracy

Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych; 

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej;

Zasada 5: Skuteczne zniesienie pracy dzieci; 

Zasada 6: Eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i zawodu.

Środowisko naturalne 

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać rewencyjne podejście do wyzwań środowiskowych;

Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie większej odpowiedzialności środowiskowej; 

Zasada 9: Wspieranie rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska

Przeciwdziałanie korupcji 

Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i przekupstwu.

AVK dostrzega znaczenie zrównoważonego rozwoju, a powyższe pokazuje, że jako światowi liderzy jesteśmy wiarygodni, jeśli chodzi o tworzenie zrównoważonych rozwiązań na całym świecie. Ale czy jako przeciętny człowiek możesz mieć wpływ na takie ważne tematy jak ten? A jeśli tak, to jak? Nawet jeśli jesteś trochę leniwy?
 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, w celu ulepszenia naszej strony internetowej i optymalnej obsługi klienta. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas i osoby trzecie plików cookie, jak opisano w naszej polityce prywatności i plików cookie.
Cookies