Polityka prywatności AVK Polska

Polityka prywatności AVK Polska

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy,

że administratorem Twoich danych osobowych jest AVK Polska  Sp. z o.o, z siedzibą w Pniewach, ul. Jakubowska 1.

Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail : avkpolska@avkpolska.pl lub rodo@avkpolska.pl oraz telefonem: 61 2910 000.

Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami
a Tobą, przez okres niezbędny dla jej celów.

Odbiorcami danych są firmy obsługujące nas w ramach IT, a w razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.