Najlepsza jakość dostarczanej wody

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodzi z wielu różnych źródeł np.: woda podziemna (warstwy wodonośne), wody powierzchniowe (jeziora i rzeki), zbiorniki wody, a nawet woda morska (po procesie odsalania).

Woda musi być oczyszczona przed użyciem, bez względu na jej źródło. Z niektórych obszarów może wymagać jedynie filtracji i napowietrzania, jednak z niektórych źródeł wymaga procesu dezynfekcji.

Proces uzdatniania wody jest przeprowadzany w zakładzie, w którym jest łatwy dostęp do serwisowania zasuw i akcesoriów. Zasuwy są często wyposażone w napędy elektryczne lub pneumatyczne, które umożliwiają zdalną obsługę i sterowanie.

AVK oferuje szeroką gamę armatury z akcesoriami zaprojektowanymi tak, aby spełniać warunki i wymagania typowej stacji uzdatniania wody, w tym posiadająej aprobaty wymagane przy pracy w trudnych warunkach. Zakres oferowanej armatury obejmuje zasuwy, przepustnice, zawory powietrzne i zawory zwrotne, jak również łączniki, opaski i akcesoria.