Najlepsza jakość dostarczanej wody

Kiedy woda przejdzie proces uzdatnienia, zostanie przepompowana do odbiorcy końcowego poprzez szeroką sieć dystrybucji. Rury wodociągowe są wykonane zazwyczaj z żeliwa sferoidalnego, PVC, stali oraz PE.

Sieć dystrybucji wody funkcjonuje najczęściej przy stosunkowo niskich ciśnieniach, ale ciśnienie wody może się wahać. Ciśnienie musi być wystarczająco wysokie, aby woda mogła dotrzeć do odbiorcy końcowego usytuowanego w wysoko położonych obszarach w stosunku do przepompowni. W terenach górskich sieć dystrybucji wody jest budowana w strefach wysokiego ciśnienia, rozdzielona za pomocą stacji redukcyjnych, zasuw klinowych i zaworów zwrotnych.

AVK oferuje różne typy zasuw, zaworów, przepustnic, zaworów powietrznych, zworów zwrotnych i akcesoriów dla wszystkich rodzajów rur oraz zakresów ciśnień. Ponadto oferujemy szeroką gamę hydrantów przeciwpożarowych do zastosowań naziemnych i podziemnych.