Armadan
Szukaj produktu

Woda

  • Dystrybucja wody

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS. Kiedy woda przejdzie proces uzdatnienia, zostanie przepompowana do odbiorcy końcowego poprzez szeroką sieć dystrybucji. Rury wodociągowe mogą być wykonane z typowego żeliwa sferoidalnego, PVC, stali oraz PE. Sieć dystrybucji wody funkcjonuje najczęściej przy relatywnie niskich ciśnieniach, ale te ciśnienia mogą się wahać w instalacji. Ciśnienie musi być wystarczająco wysokie, aby woda mogła dotrzeć do konsumentów zamieszkujących najwyższe miejsce w stosunku do przepompowni. W terenach górzystych sieć rozdzielcza jest budowana w strefach wysokiego ciśnienia, rozdzielona za pomocą stacji redukcyjnych, zasuw klinowych i zaworów zwrotnych.   AVK oferuje różne typy zasuw, hydrantów oraz akcesoriów dla wszystkich rodzajów rur oraz zakresów ciśnień.  

  • Przesył wody

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS. Zazwyczaj rurociągi przesyłowe wody zbudowane są przy użyciu rur cementowanych ciśnieniowych, rur z żeliwa sferoidalnego, stalowych i rur GRP/GRE. W zakresie małych średnic mogą być stosowane rury plastikowe takie jak PEHD. Istnieją różne przyczyny historyczne lub projektowe, dla których poszczególni projektanci i inżynierowie wybierają różne typy zaworów. Niektórzy projektanci są bardziej zadowoleni z zasuwy klinowych niż z przepustnic. Oczywiście w ramach każdej kategorii zaworu istnieje też wiele możliwości projektowania. Wybór zaworów może także zależeć od konkretnych zamierzeń projektowych, jak i dostępności dla różnych klas ciśnieniowych.  

  • Stacja Uzdatniania Wody

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS. Wodociągi gromadzą wodę z wielu różnych źródeł np.: woda podziemna (warstwy wodonośne), wody powierzchniowe (jeziora i rzeki), zbiorniki wody, a nawet woda morska (po procesie odsalania). Bez względu na to skąd woda jest czerpana, musi być oczyszczona przed użyciem. Woda, z niektórych rejonów, może być jedynie odfiltrowana i napowietrzana, jednak z niektórych źródeł musi być dezynfekowana poprzez chlorowanie. Proces uzdatniania wody jest przeprowadzany w zakładzie, w którym jest łatwy dostęp do serwisowania zasuw i akcesoriów. Zasuwy są często zaopatrzone w automatyczne kontrolery takie jak elektryczne albo pneumatyczne napędy, które umożliwiają zdalną eksploatację i kontrolę. AVK oferuje szeroki zakres zasuw z akcesoriami, posiadających aprobaty wymagane przy pracy w trudnych warunkach stacji uzdatniania wody.