Monitoring Sieci

AVK Smart Water to seria bezprzewodowych czujników montowanych na zasuwach, zaworach czy hydrantach, które pobierają i wysyłają dane bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zebrane dane są przekształcane w cenne informacje po zintegrowaniu z istniejącym systemem IT lub z dedykowaną platformą oprogramowania AVK Smart Water: VIDI Cloud.

Zaufaj swojej sieci dzięki cyfrowemu monitorowaniu sieci.

W wielu krajach przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dostarczanie konsumentom czystej wody wykorzystują dane do kontrolowania i monitorowania swojej sieci dystrybucyjnej. Wodomierze są instalowane w wielu gospodarstwach domowych, dzięki czemu konsumenci mogą być rozliczani na podstawie rzeczywistego zużycia.

Jednak w sieci zainstalowane są tysiące zaworów, armatury i hydrantów, a każdy z tych produktów jest idealnym punktem do zbierania danych. AVK Smart Water umożliwia gromadzenie tych danych, dostarczając inteligentne czujniki, które można zainstalować w sieci, a uzyskane dane można wykorzystać do przekształcenia czarnej dziury w bardziej przejrzystą sieć wodną.

Dzięki przejrzystej sieci wodociągowej można szybciej lokalizować wycieki, wydłużać okres eksploatacji, oszczędzać zasoby i energię, pompując tylko potrzebną ilość wody. To tylko kilka zalet wprowadzenia rozwiązania AVK Smart Water w sieci wodociągowej.

 

Monitoring z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii

AVK Smart Water to seria bezprzewodowych czujników montowanych na zasuwach, zaworach czy hydrantach, które pobierają i wysyłają dane bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zebrane dane są przekształcane w cenne informacje po zintegrowaniu z istniejącym systemem IT lub z dedykowaną platformą oprogramowania AVK Smart Water: VIDI Cloud.

Instalując czujniki w strategicznych punktach sieci, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą dowiedzieć się, gdzie powinny skierować swoje wysiłki.

To cyfrowe rozwiązanie monitorujące umożliwia oszczędzanie zasobów, ograniczanie strat wody oraz optymalizację ogólnego planowania i działań operacyjnych w sieci.

Czujniki AVK Smart Water obejmują:

•VIDI Pozycjoner - wskazujący położenie zaworu;
•VIDI Pokrywa Nasada - do hydrantów przeciwpożarowych;
•VIDI Czujnik Otwarcia;
•VIDI Przepływ, VIDI Ciśnienie i VIDI Temperatura;
•VIDI Poziom.

Dostarczamy dane w łatwy sposób za pośrednictwem interfejsu API, który ułatwia integrację i łączenie danych w celu stworzenia pełnego przeglądu sieci dystrybucyjnej. Oferujemy również szereg rozwiązań programowych do wizualizacji i analizy.

 

POBIERZ BROSZURĘ