Armadan
Szukaj produktu

Stacja Uzdatniania Wody

Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS.

Wodociągi gromadzą wodę z wielu różnych źródeł np.: woda podziemna (warstwy wodonośne), wody powierzchniowe (jeziora i rzeki), zbiorniki wody, a nawet woda morska (po procesie odsalania).

Bez względu na to skąd woda jest czerpana, musi być oczyszczona przed użyciem.

Woda, z niektórych rejonów, może być jedynie odfiltrowana i napowietrzana, jednak z niektórych źródeł musi być dezynfekowana poprzez chlorowanie.

Proces uzdatniania wody jest przeprowadzany w zakładzie, w którym jest łatwy dostęp do serwisowania zasuw i akcesoriów. Zasuwy są często zaopatrzone w automatyczne kontrolery takie jak elektryczne albo pneumatyczne napędy, które umożliwiają zdalną eksploatację i kontrolę.

AVK oferuje szeroki zakres zasuw z akcesoriami, posiadających aprobaty wymagane przy pracy w trudnych warunkach stacji uzdatniania wody.