Armadan
Szukaj produktu

Dystrybucja wody

Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS.

Kiedy woda przejdzie proces uzdatnienia, zostanie przepompowana do odbiorcy końcowego poprzez szeroką sieć dystrybucji. Rury wodociągowe mogą być wykonane z typowego żeliwa sferoidalnego, PVC, stali oraz PE.

Sieć dystrybucji wody funkcjonuje najczęściej przy relatywnie niskich ciśnieniach, ale te ciśnienia mogą się wahać w instalacji. Ciśnienie musi być wystarczająco wysokie, aby woda mogła dotrzeć do konsumentów zamieszkujących najwyższe miejsce w stosunku do przepompowni. W terenach górzystych sieć rozdzielcza jest budowana w strefach wysokiego ciśnienia, rozdzielona za pomocą stacji redukcyjnych, zasuw klinowych i zaworów zwrotnych.

 

AVK oferuje różne typy zasuw, hydrantów oraz akcesoriów dla wszystkich rodzajów rur oraz zakresów ciśnień.