Armadan
Szukaj produktu

Odbiór ścieków

Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS.

Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych odprowadzane są zazwyczaj poprzez grawitacyjną sieć kanalizacyjną. Doprowadzane są do przepompowni ścieków, skąd są przesyłane do oczyszczalni.

Wody opadowe spływają do kanałów i są prowadzone do przepompowni lub zbiorników wody deszczowej. W kolejnym etapie są mieszane ze ściekami.

Jednak w wielu rejonach woda deszczowa i ścieki są oddzielone od siebie, doprowadzane do oczyszczalni ścieków osobnymi rurociągami, ponieważ ilość wody deszczowej jest nieprzewidywalna.