Armadan
Szukaj produktu

Kanalizacja

  • Odbiór ścieków

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS. Ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych odprowadzane są zazwyczaj poprzez grawitacyjną sieć kanalizacyjną. Doprowadzane są do przepompowni ścieków, skąd są przesyłane do oczyszczalni. Wody opadowe spływają do kanałów i są prowadzone do przepompowni lub zbiorników wody deszczowej. W kolejnym etapie są mieszane ze ściekami. Jednak w wielu rejonach woda deszczowa i ścieki są oddzielone od siebie, doprowadzane do oczyszczalni ścieków osobnymi rurociągami, ponieważ ilość wody deszczowej jest nieprzewidywalna.  

  • Oczyszczanie ścieków

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS. Aby nie dopuścić do zniszczenia elementów instalacji ze ścieków usuwany jest piasek i tłuszcz. Ścieki są oczyszczane etapami, w których osad jest oddzielany i często używany do produkcji biogazu. Osad może być wykorzystywany w lokalnych fabrykach biogazu lub transportowany do centralnych fabryk.  

  • Odpływ ścieków

    Produkty zgodne z DIN, BS, AWWA, AS, JIS. Przed zrzutem ścieków (do strumienia, potoku, rzeki lub morza) należy się upewnić, że poziomy szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska nie przekraczają dopuszczalnych norm i są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W krajach Unii Europejskiej każda oczyszczalnia ścieków jest zobowiązana do dokumentowania zawartości szkodliwych substancji w odprowadzanych ściekach.