Armadan

Polityka Prywatności

Przed rozpoczęciem użytkowania strony internetowej należy zapoznać się z Polityką Prywatności i Notą Prawną. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę i akceptujesz warunki użytkowania.

Niniejsza Polityka Prywatności, określa sposób wykorzystania i ochrony informacji przez AVK Group A/S. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odwiedzającym informacji i zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości indywidualnej anonimowości i prywatności. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych odwiedzających stronę. W celu zapobiegnięcia nieautoryzowanego dostępu lub ujawnieniu wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne, organizacyjne, ochronne oraz zabezpieczające informacje zbierane w Internecie.

AVK Group A/S stworzyła niniejszą Politykę Prywatności w celu zademonstrowania swojego zobowiązania do przestrzegania prywatności. Prosimy o podanie pewnych informacji, które pomogą w identyfikacji użytkownika korzystającego z tej strony internetowej. Prosimy być pewnym, że informacje te będą używane tylko zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Polityka ta obowiązuje od 1 października 2011 roku.

Wchodząc na naszą stronę internetową, AVK Group A/S pobiera automatycznie (nie w drodze rejestracji): informacje "referrer", adres IP i różne zmienne środowiskowe.   

  • Informacje "referrer", przekazują do naszych serwerów internetowych adres URL, z którego dany użytkownik został przekierowany na naszą stronę za pomocą odnośnika.
  • Adres IP,  to indywidualny numer używany w sieci do identyfikacji komputera, dzięki czemu dane mogą być przesłane do użytkownika.
  • Zmienne środowiskowe obejmują między innymi domenę, z której można uzyskać dostęp do Internetu, czas dostępu do strony, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub używaną platformę, adres strony internetowej, z której przyszedł użytkownik na naszą stronę, adresy odwiedzanych stron podczas przebywania na naszej stronie oraz adres strony, którą następnie odwiedził.     

Możemy wykorzystać te dane do monitorowania atrakcyjności naszych stron oraz poprawy ich wydajności, optymalizacji, analizy zawartości oraz zarządzania nasza działalnością. Możemy ujawnić dane osobowe i nieosobowe użytkownika jak nakazuje prawo, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub żądanie konkretnych organów ścigania.   

Nasza strona używa plików cookie. Cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie na twardym dysku komputera. Akceptowanie plików cookie, używanych na naszej stronie nie daje nam dostępu do informacji osobistych, ale możemy korzystać z tych plików w celu identyfikacji komputera. Zebrane dane pozwalają nam na analizę odwiedzin naszej strony, to może pomóc nam w zapewnieniu jeszcze lepszej zawartości i łatwiejszego użytkowania. Korzystamy z tych informacji tylko w celach analizy statystycznych. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmodyfikować ustawienia by je odrzucać. Jeśli akceptacja plików cookie została wyłączona na komputerze, użytkownik w dalszym ciągu ma taki sam dostęp do naszej strony, spowoduje to tylko nieco mniej dokładne dane dla naszych wewnętrznych raportów.

Formularze rejestracyjne na naszej stronie wymagają od użytkowników podania informacji kontaktowych (takich jak nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail) w celu przesyłania użytkownikowi informacji dotyczących naszej firmy. Dane kontaktowe nie będą przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem procesów prawnych i nie będą sprzedawane osobom ani podmiotom spoza AVK Group A/S. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w procesie rejestracji. Adresy e-mail są wykorzystywane tylko w celu dostarczania wymaganych informacji.

Nasza strona może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, przy opuszczaniu naszej strony internetowej, że AVK Group A/S nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności, zawartość oraz za ochronę i prywatność informacji podanych na innych stronach internetowych. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie na innych stronach.    

AVK Group A/S zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian będą one umieszczone i opublikowane w zakładce dotyczącej polityki. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej zakładki, ponieważ po wprowadzeniu zmian dalsze korzystanie ze strony, zostanie uznane za równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Niniejsza Polityka Prywatności jest regulowana przez prawo polskie, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Polityki Prywatności, które nie mogą być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub komentarze dotyczące Polityki Prywatności, szczegółów dotyczących strony internetowej lub innych informacji prosimy o kontakt.