Armadan

Wpisz treść wiadomości tutaj
 
Captcha

 
*
Typ zapytania
*
*
*
Poprzedzony numerem kierunkowym kraju
*
Rodzaj działalności:
Lub wpisz rodzaj działalności tutaj
Obszar zainteresowań:
Lub wpisz interesujący Cię temat
* Pola obowiązkowe

Klauzula zgody pod formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez: AVK Armadan Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach w celu odpowiedzi na zadane przeze mnie w formularzu pytanie.

Jeśli chcesz wycofać zgodę napisz do nas na adres e-mail: avk@avk.com.pl

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest AVK Armadan Sp. z o.o. (dalej: my)
 1. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Jakubowska 1, 62-045 Pniewy
  • przez e-mail: avk@avk.com.pl
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu skontaktowania się z Tobą/ odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie na podstawie Twojej zgody.

 3. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia zgody.

 4. Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej; finansowej; obsługi newslettera; strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie, etc. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym.

 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

  Pamiętaj też, że masz:
  Prawo wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  […]