Armadan

Wymagaj trwałych rozwiązań

Grupa AVK traktuje stabilność  jako niezwykle ważny czynnik. Dzięki jasnej polityce realizowanej globalnie przedstawiamy miarę naszych możliwości, tak aby jak najkorzystniej odróżniać się  w tym obszarze od  konkurencji.

Jako producenci armatury na dużą skalę jesteśmy świadomi, jakie szkodliwe skutki mogą mieć procesy przemysłowe. Ciągle szukamy sposobów na zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko, starając się zidentyfikować obszary, które należy poprawić w naszych procesach produkcji oraz u naszych dostawców.

Wszystkie nasze spółki produkcyjne na całym świecie posiadają certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego, a większość z nich również jest certyfikowana zgodnie z OHSAS 18001, międzynarodowym standardem dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Mamy aktywne podejście do biznesu we wszystkich aspektach, a to wymaga pracy na rzecz zrównoważonej przyszłości.