Armadan

Filmy i animacje

 

Poniżej znajdują się filmy i animacje, które można pobrać lub odtworzyć on-line.

Należy pamiętać, że niektóre pliki są dość duże dlatego pobieranie/otwieranie może potrwać kilka minut.

 

WPROWADZENIE DO AVK

Wprowadzenie do AVK


 

- proces produkcji

 Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...
   
   
ZASUWY

AVK Zasuwy


 

AVK Zasuwy

 
 
- właściwości & zalety konstrukcji

 
- bez/z króćcami PE: jak instalować
 
 Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...  


 


           

ZASUWY NOŻOWE

AVK Zasuwa nożowa

             
 - właściwości & zalety konstrukcji
             
               
Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
             

ZAWORY KULOWE

AVK Zawór kulowy PE do gazuAVK Zawór kulowy


AVK Zawór klapowy- właściwości & zalety konstrukcji

 
- właściwości & zalety konstrukcji
 
- właściwości & zalety konstrukcji 
   
 

           
Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...   Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...    
 
           

PRZEPUSTNICE


           

AVK PrzepustniceAVK Przepustnice typ 75


AVK Przepustnice typ 820- wprowadzenie


 - właściwości & zalety konstrukcji

 - właściwości & zalety konstrukcji
   
               
Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
    Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
   
               

HYDRANTY I ARMATURA PRZECIWPOŻAROWA

AVK Multi Hydrant - N7


 

AVK Hydrant F7

 

AVK Hydrant 27/00

 

AVK Wskaźnik teleskopowy

- właściwości & zalety konstrukcji

 
- właściwości & zalety konstrukcji
       
 
           
Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...   Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...   Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...

 

ŁĄCZNIKI I KOŁNIERZE


           

AVK Supa MaxiTM  AVK Supa MaxiTM 


AVK Kołnierze Combi- wprowadzenie


 - jak instalować

- jak instalowaćAby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...   Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...    
 
           

AVK SUPA LOCKTM


  

AVK SUPA LOCKTM


 

 AVK SUPA LOCKTM

 

AVK SUPA LOCKTM

 


- wprowadzenie

 
 - zasuwa Supa LockTM: montaż
 
 - obejma Supa LockTM: montaż
   
 
           
Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...

  Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...
   
 
           

AKCESORIA
AVK Filtr siatkowy typu Y


 

AVK Skrzynki uliczne teleskopowe

 

AVK Skrzynki uliczne

   
- łatwa konserwacja


- montaż

- montaż

 

Aby odtworzyć film on-line kliknij tutaj...Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...


Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...


 

 
           

OPASKI NAPRAWCZE


           

AVK Opaska naprawcza lub do nawiercania


 

AVK Opaska naprawcza lub do nawiercania

 

 

 


-instalacja opaski jednoczęściowej

 
- instalacja opaski dwuczęściowej 
 
 

   
 
Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...
  Aby odtworzyć animację on-line kliknij tutaj...