Armadan

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Aby pobrać wybrany plik PDF kliknij na link.

 

 

INSTRUKCJE

       
         

Zasuwy

       
Zasuwa klinowa 03-30 i 16-50     Zasuwa kołnierzowa 55-30  

Zasuwa klinowa i teleskopowy przedłużacz trzpienia 04

Zasuwa klinowa 03-30 i 03-40

  Zasuwy klinowe 555   Zasuwa nożowa EX

Zasuwa z króćcami PE 36-XX i 38-XX

  Zasuwa nożowa 702  

Zasuwy klinowe do wody i kanalizacji 

Zasuwa kołnierzowa z bosym końcem 12-51

 

Zasuwa nożowa HP

 

Zasuwa do nawiercania przyłącza Supa LockTM

Zasuwa klinowa z króćcami stalowymi 46-7X 

 

Zasuwa nożowa 702 z napędem pneumatycznym

 

Zasuwy klinowe  

Zasuwa klinowa 55-35

  Zasuwy do gazu 02, 06, 36, 46    

Zasuwa klinowa 54

 

Zasuwy 25, 45, 55, 66

   
         

Zawory

       

Zawór zwrotny klapowy 41

 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-30

 

Studzienka napowietrzająco-odpowietrzająca 701-79

Dokumentacja techniczna zaworów zwrotnych klapowych 41   Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-33   Studzienka napowietrzająco-odpowietrzająca 701-84

Zawór klapowy z obciążnikiem i dźwignią 41

 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-40

 

Zawór regulacyjny Bermad 720 

Zawór klapowy z dźwignią i sprężyną 41    Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-50    Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-75
Zawór zwrotny klapowy 41 RK   Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-55-56   Zawór odpowietrzający 1-stopniowy 701-10
Zawór zwrotny kulowy 53-3X   Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-70    
   Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 701-78    
         

Przepustnice

       
Przepustnica Desponia 820        
Przepustnica 756        
Przepustnica 75        
         

Hydranty

       
Hydrant 27-00  

Hydrant nadziemny P5

  Montaż przedłużki w hydrancie 27-00

Hydrant NOSTALGIA

  Hydrant VEGA   Hydrant nadziemne 87-40, 87-20 

Hydrant nadziemny 87-20

  Hydrant VEGA STOP  

Hydrant nadziemny 87-30

 

Hydrant VEGA i VEGA STOP 

   
Hydrant podziemny K7  

Zdrój Victoria

   
Hydrant podziemny L7  

Instalacja hydrantów

   

 

 

Inne

       

Czyszczak rewizyjny 712

 

Teleskopowy przedłużacz trzpienia 04 

 

Wkładka wzmacniająca 05 GGG

Kolumna wskaźnikowa pozycji klina 34XX

 

Obejma do nawiercania 727-09 

 

 

Wstawka montażowa SBJP

Łącznik kołnierzowy 59-265

 

Obejma do nawiercania 727-10

 

Zastawka WIEROM typ HUS

Łączniki uniwersalne 601, 602, 603  

Obejma siodłowa 730

 

Zastawka WIEROM typ RIS

Łączniki SUPA MAXITM

 

Opaska naprawcza 729

 

Obejma przyłącza do rur PE/PVC Supa LockTM

Łącznik Supa PlusTM z zasuwa 01-70

 

Wkładka wzmacniająca 05 

  Obejma przyłącza do rur żeliwnych/stalowych Supa Lock TM 

Sztywny przedłużacz trzpienia 04

 

Wkładka wzmacniająca 05 PVC

 

  Złączka do rur PE Supa Lock ™

 Obejma do nawiercana rur PE i PVC 10