Armadan

Wdrożenie LEAN

20-12-2018

Jako wiodący lider w produkcji i dystrybucji armatury wprowadziliśmy w swój system zarządzania Lean Management. Dzięki tej filozofii chcemy spełniać oczekiwania klientów w najkrótszym czasie i przy najniższych kosztach. Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie organizacji procesu tak, aby wyeliminować straty i generować w każdej operacji wartość dodaną, istotną z punktu widzenia klienta.